24 - 25 mart 2017 - KC Niš

Amfiteatar u zgradi Internih klinika KC Niš

Skup je akreditovan od strane ZSS sa 5 bodova za pasivno učešće i 9 bodova za predavače.

8 CTO slučajeva uživo / 2 dana

Kontakt

Za sve dodatne informacije molimo Vas da nas kontaktirate na mail:

info@nicto2017.kontinuiranaedukacija.rs